Szolgáltatásaink az informatikai biztonsággal és informatikairányítással kapcsolatos szervezeti/vállalati tevékenységek teljes skáláját lefedik: kezdve az informatikai biztonságmenedzsment rendszer kiépítésétől, a kiépített kontrollrendszer tanúsításra történő felkészítésén keresztül az informatikai biztonsági architektúra tervezésen, eszközimplementáláson és auditon át, az informatikai szervezet működésének összehangolásáig.

Szolgáltatásainkat, amelyekkel kívánjuk támogatni az Ön munkáját, az alábbiakban foglaljuk össze röviden:

Az Informatikai biztonságmenedzsment teremti meg az információ-technológiai (IT) eszközök egységes biztonsági követelményrendszer szerinti minősítésének fenntartását, amely elősegíti az IT rendszerek megbízható működését. Ezáltal az informatikaszolgáltatás a szervezet működési és üzleti céljainak teljesítéséhez hozzáadott értékkel járul hozzá.

Az Információvédelmi irányítási rendszer tanúsítására való felkészítés során a nemzetközileg és hazánkban is elfogadott BS7799 szabvány felhasználásával alakítjuk ki a szervezet információvédelmi irányítási rendszerét és hangoljuk össze a már meglévő minőségirányítási rendszerrel.

Az Informatikairányítás hangolja össze a szervezet működési és üzleti céljainak megvalósítása érdekében alkalmazott informatikai infrastruktúrát, technológiát, eljárásokat és tevékenységeket, amely tevékenységek eredményes és hatékony végrehajtása meghatározó fontosságú az eredményes gazdasági és szervezeti működés tekintetében.

 

  Copyright (C) 2004-2009 CounterIT Kft. Minden jog fenntartva.